Przechowywanie zwłok

 Posiadamy dwa najnowocześniejsze moduły chłodnicze spełniające wszelkie normy, wymogi i standardy europejskie

Nasze chłodnie pogrzebowe są zlokalizowane w filiach na Mokotowie i Bródnie. W każdej z chłodni istnieje możliwość przechowania 25 ciał osób zmarłych, które w godnych warunkach oczekują na pochówek 

      

                                                             

 

 

 

                                                                                                            .