Niezbędne informacje

Profesjonalna kadra z Zakładu Pogrzebowego " Jelonki " pomoże Państwu krok po kroku przejść przez trudny moment jakim jest organizacja pogrzebu bliskiej osoby. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z najważniejszymi informacjami, które uproszczą wszystkie przygotowania do rozpoczęcia ceremonii pochówku.Podczas załatwiania formalności pogrzebowych powinni Państwo zabrać ze sobą:


•    kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
•    akt zgonu wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego,
•    legitymacje rencisty, emeryta lub inny dowód ubezpieczenia zmarłej osoby.


Osoba, która zgłasza zlecenie organizacji pogrzebu również powinna mieć przy sobie dokument tożsamości.
W przypadku, gdy bliski zmarł w domu konieczna jest obecność lekarza, który stwierdzi zgon oraz wypisze tzw. kartę zgonu. Dokument stanowi podstawę do przetransportowania zwłok. Następnie prosimy skontaktować się z Zakładem Pogrzebowym " Jelonki " pod całodobowy numer telefonu        608 337 907 lub (22) 679 40 69.
Procedury są podobne w przypadku, gdy stwierdzono zgon w szpitalu. Dokument wystawia lekarz prowadzący. W innych przypadkach, gdy śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych i ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej, to kartę zgony po autopsji wystawia ZMS.  


Akt zgonu


Kartę zgonu należy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu otrzymania aktu zgonu.  Podczas wizyty w USC musicie Państwo mieć przy sobie:


•    dowód osobisty lub paszport zmarłej osoby, gdyż zgodnie z prawem jesteście zobowiązani zwrócić     dokumenty zmarłego urzędowi
•    dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.


Kierownik USC wydaje osobie zgłaszającej zgon w trzech bezpłatnych egzemplarzach odpisu skróconego aktu zgonu.


Zasiłek pogrzebowy


Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
•    ubezpieczonego
•    rencisty
•    emeryta
•    członka rodziny ubezpieczonego, rencisty i emeryta
•    osoby, która spełniała kryteria pozwalające na otrzymanie zasiłku pogrzebowego.


Prawo do zasiłku mają również osoby, które poniosły koszty pogrzebu. Osoby spokrewnione ze zmarłym w pierwszej linii otrzymują pełną kwotę zasiłku bez względu na poniesione koszty ceremonii pochówku. Osoby z dalszej rodziny, lub niespokrewnione również mogą otrzymać zwrot kosztów pogrzebu, do kwoty 4000 zł.

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego:


•    akt zgonu
•    legitymacja ZUS, KRUS, WBE lub MSWiA lub zaświadczenie z zakładu pracy osoby zmarłej
•    faktura wystawiona przez biuro zakładu pogrzebowego
•    ksero dowodu osobistego osoby zlecającej usługę pogrzebową

 

 

Najbardziej aktualne informacje znajdą Państwo na stronie  ZUS